Aanmeld Portaal

Aanmelden bij Compass 
 
Aanmelden voor behandeling bij Compass kan telefonisch, per e-mail of via het aanmeldformulier.
 
Compass
Telefoon: 088 0332700
E-mail: aanmelding@compassggz.nl
 
Na aanmelding via huisarts, Sociaal wijkteam, Bureau Jeugdzorg, leerplichtambtenaar, jeugdreclassering, GGZ, ouders/opvoeders of de jongeren zelf, volgt er binnen enkele dagen een eerste telefonische kennismaking. Daarna volgt op korte termijn een intake, een psychiatrisch en eventueel een psychologisch onderzoek. Het is belangrijk om te weten dat alle behandelingen in het Nederlands plaatsvinden. Beheersing van de Nederlandse taal is een voorwaarde het aanmeldingsproces te kunnen starten.
 
Als de cliënt, wat steeds meer het hele gezin inhoudt, en Compass met elkaar in zee gaan, krijgt deze een verantwoordelijk behandelaar toegewezen die samen met de betrokkenen een behandelplan zal opstellen. Hierbij neemt Compass alle aspecten ter bevordering van de kansen van het gezin of de jongere mee. Deze behandelaar, het gezin en de jongere kunnen daarbij gebruik maken van ons hele team, bestaande uit psychiaters, psychologen, orthopedagogen, studie- en arbeidsbegeleiders, verslavingsdeskundigen, ervaringsdeskundigen, maar ook vrijwilligers met uiteenlopende kwaliteiten. Compass beschikt over accommodaties voor crisisbehandeling, gezinsbehandeling, dagbesteding, arbeidstraining en zelfstandigheidstraining.
 
Wat kost een behandeling bij Compass?
Aanmeldformulier
Vorige pagina