Behandelingen

Hoe Compass je kan helpen?
Ieder mens is vanaf zijn geboorte rijk aan mogelijkheden, krachtig en creatief. Soms gaat er echter iets mis onderweg, waardoor die persoonlijke kracht verdwijnt, men onzeker wordt of problematisch gedrag gaat vertonen.
Psychiatrische of psychosociale problemen komen vaak voor, worden niet altijd tijdig herkend en als dit wel gebeurt, is een behandeling op maat niet altijd beschikbaar.

Bij Compass willen wij ieder individu weer zelfvertrouwen geven, door hen opnieuw hun innerlijke kracht te laten ontdekken. Weerbare mensen hebben zelfvertrouwen, weten wat ze kunnen en vinden zichzelf prima zoals ze zijn. Daardoor durven ze nieuwe situaties aan en weten ze zichzelf te redden.

Voor alle vormen van behandeling geldt dat Compass de verwijzers goed op de hoogte houdt van de vorderingen binnen het gezin, de evaluatie en het vervolgtraject. Bovendien sluiten we elke behandeling of begeleiding af met een evaluatie met de verwijzer en de ouders/opvoeders. Daarna is een overdracht naar de reguliere hulpverleningsinstanties mogelijk.

Daarnaast hanteren we het uitgangspunt ‘Meten is weten’. Daarom monitoren we steeds, zodat we zicht hebben op de effecten van onze behandelingen. We vinden het van belang de effectiviteit van het programma optimaal te krijgen, maar ook om verantwoording af te leggen aan onze financiers en opdrachtgevers.
 
Vorige pagina