Ardennenmodulen

Wat en voor wie?
Met het Ardennenprogramma halen we jongeren en jongvolwassenen tussen de 12 en 30 jaar met verslavings-, gedrags of persoonlijkheidsproblemen zes weken uit hun omgeving. In de natuur van de Belgische Ardennen wordt de voor hen noodzakelijke gedragsverandering in gang gezet door middel van werken, sporten en communiceren. Door lichamelijk hard te werken, brokkelt de geestelijke weerstand af en komt er ruimte voor verandering. Op die manier groeit het gevoel van autonomie, het zelfvertrouwen, het zelfrespect en het respect voor anderen.

De groepen worden zorgvuldig samengesteld op basis van leeftijd en problematiek. De begeleiding is intensief, want drie begeleiders staan de zes jongeren bij in deze periode. Eén begeleider is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van het outdoorprogramma. De andere twee begeleiden de jongeren: in groepsverband en individueel. Het team wordt aangevuld met een intaker, psychiater en gezinsbegeleiders. Deze professionals bewaken de voortgang op afstand. Op die manier zetten we alles op alles om de nieuwe koers tot een succes te maken.

Gezinsbegeleiding
In de periode dat de jongere in de Ardennen verblijft, werken de overige gezinsleden onder begeleiding van een professionele gezinsbegeleider aan een betere thuissituatie, waarin alle gezinsleden tot hun recht kunnen komen. Als het nodig is, is ook na de periode van zes weken nog ondersteuning mogelijk. We werken hierbij samen met alle andere instanties die al bij het gezin betrokken zijn.

Deze vorm van crisisopvang is een optie wanneer een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing dreigt, bij tijdelijke ontheffing van de leerplicht of als laatste kans: wanneer alles al een keer zonder succes is geprobeerd. De crisisbehandeling is ook geschikt als alternatief voor een werkstraf. Jongeren waarbij de problematiek in het verleden samenging met agressief gedrag en delictgedrag worden niet uitgesloten.
De oorsprong van de problematiek is wel altijd een psychiatrische aandoening.

Foto's Ardennen

Vorige pagina