Zelfstandigheidstraining

Wat en voor wie?
Voor jongeren van 12-30 jaar met psychiatrische en/of gedragsproblematiek in combinatie met een verslaving en/of andere stoornissen of aandoeningen biedt Compass een training tot zelfstandigheid. Tijdens deze behandeling verblijven de cliënten in een van onze huizen in  Ledeacker, Lent, Nijmegen, Sint Anthonis, Venray en Wijchen.

De zelfstandigheidstraining helpt jongeren hun vaardigheden te vergroten op het gebied van bijvoorbeeld het leven van alledag, studie‐ en werk, vrije tijd, omgang met anderen, zelfbepaling en met het vergroten van de zelfstandigheid in het algemeen.

De zelfstandigheidstraining kan worden ingezet om diverse individuele doelen te behalen. Zo kan het gericht zijn op het begeleiden van de jongere bij het vinden en behouden van een opleiding werk of dagbesteding en het leren omgaan met de psychische aandoening. Einddoel is om binnen een gestelde termijn voorbereid te zijn op (een vorm van) zelfstandig wonen , waarbij de eventuele gedragsproblematiek dusdanig is veranderd dat die hanteerbaar is voor de jongere en zijn omgeving.


Programma
De zelfstandigheidstraining bestaat uit verschillende onderdelen:

● individuele activiteiten en therapieën;

● groepsactiviteiten en therapieën;

● systeemgesprekken en therapieën;

● farmacotherapie.

Individuele activiteiten en therapieën

Door middel van gesprekken stelt de behandelaar samen met de jongere een behandelplan op met daarin de individuele doelen die de jongere wil behalen door middel van de behandeling. Ook netwerkcontacten, oudercontacten en school en werkcontacten nemen we hierin mee.

Groepsactiviteiten en therapieën

Wanneer de jongere geen eigen daginvulling heeft (zoals bijvoorbeeld werk, opleiding of

vrijwilligerswerk) neemt hij of zij deel aan onze dagbehandeling. Hier worden er verschillende programmaonderdelen gezolgd zoals psychomotorische therapie, vaktherapie (yoga, tai‐chi, muziek, drama), diverse therapiegroepen zoals een RET‐groep, traumagroep en emotie-regulatiegroep en arbeidstoeleiding. Deze therapieën zijn overigens ook individueel te volgen. Daarnaast maken het huisoverleg en de training ‘zelfstandig wonen’ deel uit van de groepsactiviteiten.

Systeemgesprekken en therapieën

Binnen de zelfstandigheidstraining werkt er een begeleider met de jongere en daarnaast een aparte gezinsbegeleider met het ‘systeem’ (de directe omgeving) van de jongere.

Als blijkt dat dat nodig is, betrekken we ook andere professionals bij de behandeling, zoals bijvoorbeeld een psychiater of een budgetconsulent.

Farmacotherapie

In individuele gevallen bepaalt de psychiater of en welke (aanvullende) medicatie er voorgeschreven moet worden.

De drie fasen van de zelfstandigheidstraining

De training bestaat uit 3 fasen van zelfstandigheid.

In fase 1 woont de jongere in een groepshuis met maximaal 5 andere cliënten. We begeleiden de jongeren hier 8 uur per dag. Dat doen we bewust om hen de ervaring te laten opdoen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag en om ze de prikkel te geven die verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer zij daarbij hun grenzen ervaren vormt dat veelal de motivatie om de behandeling  te willen volgen. Het beroep dat we doen op hun autonomie versterkt het vertrouwen in zichzelf. De jongeren zijn samen verantwoordelijk voor de huishouding. Het verblijf in deze setting duurt maximaal 9 maanden. Om naar fase 2 door te kunnen stromen moet de jongere aan een aantal voorwaarden voldoen; daginvulling (werk of opleiding) hebben, geen actueel drugsprobleem hebben en geen  schulden.

In fase 2 wonen er maximaal 3 jongeren samen in een woning waar per dag 1 á 2 uur begeleiding aanwezig is. De jongeren krijgen een wekelijks budget om van rond te komen en voeren zelfstandig de huishouding. Het verblijf in fase 2 duurt maximaal 3 maanden.

In fase 3 woont de jongere zelfstandig waarbij hij hulp kan inroepen van een begeleider van Compass als dat nodig is.

Zolang de jongere deelneemt aan de zelfstandigheidstraining mag hij geen alcohol en drugs gebruiken.


 
Vorige pagina