Deeltijdbehandeling volwassenen

Wat en voor wie?
De deeltijdbehandeling vindt een dag in de week plaats op de locatie van de Vuurtoren. Deze behandeling is speciaal voor volwassenen die last hebben van psychische of emotionele klachten. Vaak volgen cliënten van de deeltijdbehandeling een ambulant traject bij Compass, maar dat is niet noodzakelijk.
De behandeling is er voor die mensen die net wat meer ondersteuning nodig hebben dan ambulante zorg. Vaak hebben zij al eerdere opnames achter de rug.

Het programma van de dag is opgedeeld in verschillende blokken, waarbij er aandacht is voor activering, ontspanning en therapie (zoals ACT en ERT). Ook wordt de ervaringsdeskundigheid van lotgenoten in de behandeling ingezet. 
Het overkoepelende doel van de behandeling is het zo zelfstandig mogelijk maken van de cliënt, om zo de zorgafhankelijkheid te verkleinen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een behandelplan dat aansluit op het ambulante behandeltraject van de cliënt.
Op de Vuurtoren is een verpleegkundig groepsleider aanwezig die de dag coördineert. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van verschillende ontvangende therapeuten die de behandelingen aanbieden.

Vorige pagina