Problematische echtscheiding

Voor wie?
Gezinnen die in een conflictueuze echtscheiding verkeren en er samen niet uitkomen. Vaak is het conflict hoog opgelopen en hebben de kinderen er merkbaar last van. De ouders of de instantie waarbij het gezin aanklopt wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de gezinssituatie en de individuele leden van het gezin.
Gezinnen komen op eigen initiatief, de huisarts, sociaal wijkteam, via de rechtbank, de gemeente of een andere instantie bij ons terecht. De verwijzende instantie vraagt ons inzichtelijk te maken wat de verschillende problemen in het voormalig gezin zijn en of er eventueel sprake is van GGZ-problematiek, of schade bij de leden van het gezin. 

Wanneer?
Op eigen initiatief van de ouders, een mediator, advocaat, of andere instantie doorverwijst naar Compass GGZ. We maken duidelijke afspraken met de verwijzende partij en met het gezin over wat we wel en niet doen. Zo doen we bijvoorbeeld geen uitspraken over de opvoedingssituatie van de kinderen als we daar niets van hebben gezien. Zeker niet voor wat betreft de toewijzing van kinderen. Dit is en blijft de taak van de Rechtbank.
We nemen het gezin enkel in behandeling als alle leden daarmee instemmen en dus akkoord gaan met de gestelde hulpvraag. 

Wat?
Allereerst vindt een intakegesprek plaats met de individuele leden van het gezin. Hierin worden duidelijke afspraken gemaakt. In overleg wordt besproken wat wel en niet kan. Ook wordt er middels een faseplan vastgelegd hoe het proces er precies uit gaat zien. 
Wij doen onderzoek en diagnostiek naar aanleiding van de vragen die er liggen. Elk lid van het gezin krijgt een eigen hulpverlener toegewezen. Het verloop van de onderzoeken wordt gecoördineerd door een gezinscoordinator van Compass. Desgevraagd brengen we ook een advies uit voor de toekomst van het gezin aan de verwijzende instantie. 
Compass opereert in opdracht van de ouders, gemeente of de rechtbank, maar werken voor en samen met de ouders. Door inzicht te geven in het eigen proces krijgen mensen een reëel beeld van de persoonlijke situatie. Daarvoor leggen wij niets op, maar proberen in overleg tot een samenwerkingsverband te komen.  De ouder blijft te allen tijde eigenaar van het persoonlijk dossier. Zij hebben van begin tot eind inzicht in en maken zelf de beslissing of de resultaten gedeeld worden. 
 
Afronding en evaluatie
De resultaten en het advies van Compass worden eerst uitgebreid besproken met het gezin. Als beide ouders gezaghebbende zijn, hebben zij beiden recht de resultaten van de kinderen in te zien. Dit kan met individuele gesprekken gerealiseerd worden. 
De leden van het gezin hebben te allen tijde recht op inzage in het eigen proces. Tijdens de nabespreking kunnen zij ook op- of aanmerkingen maken. 
Het gezin dient ook toestemming te verlenen over het delen van de resultaten van het onderzoek. Wordt die toestemming niet gegeven, dan blijft de informatie bij ons.
Als het delen van de informatie wel akkoord is worden de onderzoeksverslagen en het advies doorgestuurd naar de rechtbank, de gemeente of een andere verwijzende instantie. Na het delen van de onderzoeksresultaten van volwassenen en gezinnen vindt nog een nagesprek plaats. Hoe is het proces verlopen, wat vond u goed gaan en wat minder, heeft u nog ergens problemen mee? 
Vorige pagina