Diagnostiek

Wat en voor wie?
Voor onderzoek en diagnostiek kunnen jongeren, adolescenten en volwassenen terecht bij Compass GGZ.

Het onderzoek kan voorafgaan aan een behandeling bij Compass GGZ, maar kan ook los staan van een vervolgtraject binnen onze organisatie.

Onze organisatie biedt uitgebreid diagnostisch onderzoek op verscheidene gebieden. Te denken valt aan psychologisch onderzoek op het gebied van: autisme, AD(H)D, gedragsproblematiek, sociaal-emotioneel onderzoek, angst- en stemmingsproblematiek, intelligentie bepalingen, maar ook (beginnende) persoonlijkheidsproblematiek.

Afhankelijk van de vraag zal bekeken worden welke diagnostische instrumenten ingezet worden. Veelal wordt gestart met een intelligentiebepaling om te bekijken of en op welke gebieden iemand wordt onder- of overvraagd. Neuropsychologisch onderzoek wordt ingezet als er vragen zijn rondom de informatieverwerking, bijvoorbeeld rondom aandacht en concentratie, geheugen, integratievermogen en planningsvaardigheden.

Belevingsonderzoek kan onder andere helderheid geven over het zelfbeeld, het zelfvertrouwen, de mate waarin iemand zich kan verplaatsen in anderen en in situaties en de gezinsbeleving.

Naast al deze onderzoeksmiddelen zal er veel aandacht zijn voor observaties tijdens de testafname en is informatie over de school, de woon- en werksituatie en het sociale netwerk van belang.


 
Vorige pagina