Ambulante gezinsbehandeling

Wat en voor wie? 
Naast individuele behandelingen thuis in de Ardennen of met een opname kent Compass ook behandelingen voor gezinnen. Er wordt meestal een beroep gedaan op Compass als andere interventies niet hebben mogen baten. Gezinsbehandeling zetten we in, wanneer er naast geconstateerde problematiek bij het kind (of de kinderen) blijkt (of er een ernstig vermoeden bestaat) dat ook bij de ouders sprake is van een psychiatrische aandoening, dan wel verslaving. Compass  wordt nog al eens gevraagd hulp te bieden om een uithuisplaatsing van de kinderen te voorkomen.
 
De aanpak begint met het bestrijden van de crisis. We brengen rust en orde in het gezin en de hulpverlening er omheen. Daarbij krijgt iedere hulpvrager in het gezin een individuele behandelaar, benoemen we een dossierhouder (de coördinator van de hulpverlening) en een gezinspsychiater als hoofdbehandelaar binnen het team.
Nadat de veiligheid en rust in het gezin is hersteld, kunnen de individuele gezinsleden individueel of gezamenlijk aan hun problematiek werken en werken we aan het herstel of verbetering van de zelfregie van de ouders.
Vorige pagina