Klinische opname

Wat en voor wie?
In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als dit nodig is om uithuisplaatsingen van kinderen te voorkomen, kan het hele gezin bij aanvang van de behandeling (in de crisis‐ en diagnosefase) worden opgenomen in een speciaal daarvoor bestemde woning.
 
Behandelingen als deze zijn complex en vaak ook relatief langdurig. Daarom betrekken we zowel de zorgverzekeraar (ouders), de gemeente (kinderen), de school, de werkgevers, als de woningbouwverening, de politie, de reclassering en/of andere betrokken bij de behandeling. Dit doen we uiteraard na overleg met en toestemming van de ouders.
Vorige pagina