Transgenderzorg

Het genderteam van Compass biedt brede diagnostiek, indicatiestelling en behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met genderdysforie en co-morbide problematiek. DIt doen zij vanuit de locaties Nijmegen, ‘s-Hertogenbosch en Utrecht maar komen ook bij de mensen thuis.

Genderdysforie
Genderdysforie is een overkoepelende term voor alle klachten die je hebt wanneer je worstelt met je genderidentiteit. Bij Compass ben je welkom voor ondersteuning wanneer je last hebt van je genderrol, als je genderidentiteitsvraagstukken hebt of verlangt naar een aanpassing van de primaire en secundaire geslachtskenmerken.

Team
Het team bestaat uit een klinisch psycholoog, seksuoloog/psychiater, verpleegkundig specialist en drie psychologen. Bij het genderteam horen ook een maatschappelijk werker en een gezinsbegeleider, die waar nodig worden ingezet.

Transgenderzorg wordt geboden volgens de werkwijze van Compass: Direct, deskundig en dichtbij. Zij werken relationeel en outreachend. Het genderteam heeft aandacht voor je persoonlijke zoektocht en de focus ligt op psychosociale ondersteuning tijdens jouw proces.

Systeem
Naast behandeling van de cliënt met genderdysforie is er ook aandacht voor het systeem van de cliënt. Er kan sprake zijn van schaamte of onbegrip bij de partner of het gezin, en daarom is het vaak erg belangrijk om hen bij het behandeltraject te betrekken. Het genderteam van Compass kan daarom een beroep doen op een gezinsbegeleider of een systeemtherapeut. Zij helpen het gezin of de partner om de cliënt te ondersteunen tijdens het zorgtraject.

Vorige pagina