Dagbehandeling

Wat en voor wie?
Compass biedt dagbehandeling  aan jongeren waarbij het onvermogen
zelfstandig een dagstructuur en daginvulling te realiseren een leidend onderdeel is van de hulpvraag. Het gaat om jonge mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met het vinden van werk of geen idee hebben welke school of opleiding bij hen past en die daarin vastlopen. Ook kan het gaan om jongeren die hulp nodig hebben bij alles wat bij dagbesteding komt kijken, zoals op tijd komen, gefocust blijven op de taak waarmee ze bezig zijn, omgaan met een werkgever, of zaken adequaat aanpakken en afmaken.

Het opdoen van succeservaringen om daarmee het zelfvertrouwen te versterken is een belangrijk doel van de behandeling. Door middel van een op de individuele cliënt afgestemd programma werken we aan de zelfstandigheid van de jongere met als doel hem dichter bij de arbeidsmarkt te brengen en zijn volwassen persoonlijkheid te ontwikkelen. Dit doen we door de hem aan te spreken op zijn kwaliteiten en talenten waarbij we hem uitdagen de eigen ‘beperking’ niet als remmend gegeven te beschouwen. We prikkelen de jongere door middel van praktijkervaringen te ontdekken in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van beperkingen.
Onze ervaring is dat jongeren veel meer kunnen dan ze in eerste instantie denken!

Programma
Gedurende de behandeling werken we aan de individuele doelen via een mix van arbeid,
therapie en recreatie. Zo is er bijvoorbeeld een blok Psychomotorische therapie, een
traumagroep, een RET-groep en een agressie-regulatiegroep en werken we in een
bosbouwproject samen met Staatsbosbeheer Noord-Limburg hard aan samenwerken,
succeservaringen en doorzettingsvermogen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld een sollicitatietraining of ontspanningstherapie te volgen.
Voor 3FM Serious Request werkten cliënten enthousiast aan verschillende projecten als het verzamelen van oud ijzer en flessen, het repareren van fietsen en het verkopen van
chocolademelk en cake op markten. Compass begeleidde hen het gestelde doel zo
zelfstandig mogelijk en onder eigen verantwoordelijkheid te behalen.
De dagbestedingsactiviteiten van Compass vinden plaats op de locatie van de Vuurtoren in
Wijchen. 

Rens Coenen, behandelaar binnen de Dagbehandeling vertelt.
Vorige pagina