Schoolverzuimers

Wat en voor wie?
Als kinderen/jongeren niet meer naar school willen en ouders hen niet van die noodzaak kunnen overtuigen, dan kunnen zij - als alternatief dagprogramma - naar de Vuurtoren komen.

In samenwerking met de leerplichtambtenaar kan besloten worden dat het voor een jongere die niet meer naar school wil beter is om zijn schooltaken tijdelijk op een andere plek te maken.
Op de Vuurtoren is ruimte ingericht voor het maken van huiswerk en andere taken voor school –eventueel onder begeleiding van medewerkers van de Vuurtoren. Voor de overige tijd zal de jongere deelnemen aan het programma van de Vuurtoren.

Dit traject is altijd ingericht om de jongere zo snel mogelijk weer terug te laten keren naar school.
Vorige pagina