FACT

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment en is een methodiek die we toepassen bij cliënten met meervoudige en complexe problemen op verschillende levensgebieden. Het behandel- (of zorg- of begeleidings)aanbod sluit aan bij het gewone leven en richt zich, naast de vermindering van psychische klachten, op wonen, werken, leren, vrijetijdsbesteding, sociale en intieme relaties en het familieleven. Dat houdt in dat de cliënt een jongerenbegeleider krijgt toegewezen die als persoonlijke behandelaar functioneert. Daarnaast gaat er een gezinsbegeleider naar het systeem (ouders, opvoeders, directe leefomgeving) van de cliënt.
Vorige pagina