Compass

Belangrijke aankondiging

Care4Sure neemt boedel Compass GGZ over en continueert de zorg

De zorg voor de huidige cliënten is gewaarborgd. Curator Klomp van Bierman Advocaten uit Tiel steunt de overname.

Care4Sure uit Amersfoort geeft een doorstart aan Compass GGZ in Nijmegen. Alle personeelsleden krijgen de gelegenheid hun werkzaamheden voort te zetten. Een aantal heeft inmiddels te kennen gegeven door te willen gaan. Alle sleutelfuncties zijn inmiddels opnieuw ingevuld. Dankzij deze doorstart is de continuïteit van de zorg voor de huidige patiënten gewaarborgd.

Medio april van dit jaar werd Compass GGZ failliet verklaard. Enkele gemeenten en zorgverzekeraars hadden de betalingen aan Compass GGZ stopgezet, waardoor zij niet meer aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen. Ultiem gevolg: de rechter sprak in april het faillissement uit. De patiënten leken het kind van de rekening te worden.

Care4Sure betreurt dit laatste en gaat de zorg continueren.


Voor nadere informatie: Jan van Schaik (Woordvoering) 06 28 29 82 31