Aanmelden en kosten

 
Compass streeft ernaar om geen of een zeer korte wachtlijst te hanteren. Normaal gesproken passen we ons personeelsbeleid direct aan om hiervoor te zorgen. Door de corona-crisis zijn er tijdelijk geen behandelaren aangenomen en hierdoor is onze wachtlijst opgelopen met een cliëntenstop tot gevolg. Dit willen we in de toekomst voorkomen en zijn daarom nieuwe medewerkers aan het werven. Inmiddels kunnen we weer nieuwe cliënten aannemen van de wachtlijst van 1 december aanstaande. Wanneer uw zorgvraag past bij ons behandelaanbod wordt u na de feestdagen benaderd voor een kennismaking. Compass kent de volgende behandelteams;

- Klinische en dagbehandeling Jeugd en Jongvolwassenen (14-24 jaar)
- Dagbehandeling Volwassenen (vanaf 24 jaar)
- Ambulante en eutreachende behandeling voor Jeugd en Volwassenen (vanaf 14 jaar)
- Kind (vanaf 12 jaar) en Gezin (mogelijk ook met jongere kinderen) klinisch, ambulant en outreachend
 
Na acceptatie vragen wij altijd om een verwijzing van uw huisarts voor specialistische GGZ.
Locaties : Wijchen, Nijmegen en soms bij u thuis.
 
Let op!! Op dit moment kunnen wij helaas geen aanmeldingen accepteren van cliënten die verzekerd zijn bij CZ, DSW of Zilveren Kruis/Achmea. Voor de jeugdwet geldt dit ook voor de regio Den Bosch en de regio Nijmegen. Voor vragen hierover verwijzen wij u graag door naar uw eigen verzekeraar of gemeente. 
 
 Gespecialiseerde GGZ

Sinds 1 januari 2015 is de psychiatrische zorg onderverdeeld in Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. Compass biedt alleen Gespecialiseerde GGZ aan.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met ons via:
Tel.nr. 088-0332 700 of per e-mail: mail@ontzorgdezorger.nl
Vorige pagina