Informatie voor familie

Familie bij Compass 
Bij Compass geloven wij in behandelen in een driehoek; cliënt, familie/naaste en behandelaar. De ervaringsdeskundigheid van de familie en de cliënt zijn waardevol voor het slagen van de behandeling. Indien het mogelijk is, zal de behandelaar alle mogelijkheden aangrijpen om samen te werken aan de behandeling. Vaak wordt er bij jongeren/jongvolwassenen gekozen voor een combinatie met systeembegeleiding voor de familie. Dit zal altijd in overleg gaan met de cliënt. 

Systeembegeleiding
Onze systeembegeleiders werken samen met de sociale omgeving (gezin, familie, partner) naar een gezonde situatie voor de cliënt tijdens de behandeling. Het systeem beschouwt Compass als een onmisbaar onderdeel van de behandeling. Het systeem kent de cliënt ten slotte het beste en samen kan er gewerkt worden aan vermindering van de klachten. Deze begeleiding kan op verschillende manieren ingezet worden, afhankelijk van de behoefte.

Net zoals Compass van de cliënt vraagt, wordt ook van de familie commitment gevraagd als zij starten met systeembegeleiding. Systeembegeleiding is vrijwillig en kan van grote toegevoegde waarde zijn. Dit kan optimaal benut worden als er voldoende motivatie is. 

Psycho-educatie
Naast het participeren in de behandeling, vinden wij het ook belangrijk dat er aandacht is voor de familie of naaste. Tenslotte kan het hebben van een dierbare met een psychische stoornis zwaar zijn. Daarom wordt er één keer per kwartaal een webinar gegeven om extra informatie aan te bieden. 

Autisme groep
Voor ouders van kinderen met autisme start er bij voldoende animo een groep die vier keer maandelijks bijeen komt. Ouders kunnen hier ervaringen delen en vragen met elkaar te bespreken. Elke avond staat er een ander onderwerp centraal, maar er is ook ruime voor eigen inbreng. De groep start en eindigt met dezelfde deelnemers, om een veilige omgeving te creëren.  

Familievertrouwenspersoon
Indien er behoefte is, kan er contact opgenomen worden door de familie met onze vertrouwenspersoon. Aanvragen hiervoor kunnen verstuurd worden naar:

Contactgegevens
Vertrouwenspersoon Compass
Prins Bernhardstraat 10
6521 AB Nijmegen
vertrouwenspersoon@ontzorgdezorger.nl
 
Vorige pagina