Klachtenprocedure

Waarheen met uw klacht?
In de meeste situaties is het beter om uw ongenoegen te bespreken met de betrokken medewerker of diens leidinggevende. Wanneer dit in uw geval niet mogelijk of wenselijk is, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie, bestaande uit drie personen. 

U kunt de klacht via de mail of met de reguliere post naar ons kantoor in Nijmegen sturen. Naast het helpen bespreekbaar maken van de klacht kan de klachtencommissie ook een advies uitbrengen voor uzelf of voor de bestuurder van Compass. 


Als u er met de klachtencommissie en Compass niet uitkomt, kunt u met uw klacht terecht bij de Geschillencommissie. Compass is aangesloten bij Geschillencommissie: http://www.erisietsmisgegaan.nl  

Compass kent een viertal documenten die betrekking hebben op de klachtenprocedure: 
  • Klachtenregeling
  • Folder rechten en plichten
  • Privacyreglement
  • Procedure ongewenst gedrag 
U kunt deze schriftelijk of via de mail opvragen bij de klachtenfuncionaris of bij Bureau Ondersteuning van Compass.

Uw klacht via de mail:
klachtencommissie@compassggz.nl

Uw klacht met de post:
t.n.v. Klachtencommissie Compass GGZ
Prins Bernhardstraat 10
6521 AB Nijmegen
Vorige pagina