Vertrouwenspersoon

Wat doet de vertrouwenspersoon?
Het is de rol van de vertrouwenspersoon om cliënten en medewerkers die last hebben van ongewenst gedrag, pesten, seksuele intimidatie of agressie op te vangen en te begeleiden. Vervolgens wordt met de cliënt of medewerker gezocht naar de meest optimale oplossing. De vertrouwenspersoon probeert zoveel mogelijk naar informele oplossingen te zoeken. Dit houdt in dat de oplossing bevredigend is voor de cliënt of medewerker in die zin dat hij of zij weer ‘normaal’ verder kan met de behandeling. In dit proces staat de vertrouwenspersoon naast de cliënt of medewerker.
 
Privacy
De vertrouwenspersoon hanteert een privacyreglement ter bescherming van privacygevoelige gegevens. In bepaalde situaties kan de vertrouwenspersoon het wenselijk achten om bepaalde informatie van medewerkers aan de werkgever te verstrekken. In dergelijke situaties wordt de werknemer altijd eerst om toestemming gevraagd.

Jeugd
Voor jongeren tot 18 jaar is er een vertrouwenspersoon van Zorgbelang die betrokken zal zijn. Als er een vraag binnenkomt voor een vertrouwenspersoon bij jeugd, zal Compass direct contact opnemen met Zorgbelang en de vraag doorsturen. Hierbij is het ook mogelijk om zelf direct zonder tussenkomst van derden contact met hen op te nemen. Zie hiervoor de folder onderaan de pagina. 

Contactgegevens
Vertrouwenspersoon Compass
Prins Bernhardstraat 10
6521 AB Nijmegen
vertrouwenspersoon@ontzorgdezorger.nl
Vorige pagina