Ontzorg de zorger

Ontzorg uw zorg
Zorgverzekeraars, Gemeenten, CIZ, VWS, verwijzers en nog vele anderen verwachten van zorgverleners  dossiergegevens, verslaglegging, verantwoording en het aanleveren van gegevens ten behoeve van de statistieken. 

Wij begrijpen dat al deze (veelal verplichte) administratie een grote belasting voor u is, en dat u als behandelaar uw tijd het liefst aan uw patiënten besteedt. 
Om die reden hebben wij Ontzorgdezorger.nl ontwikkeld!* 

Aan ons kunt u tegen een geringe vergoeding al uw administratieve taken uitbesteden zodat u zich volledig kunt richten op de directe zorg voor uw patiënt!

Ontzorgdezorger.nl biedt:
 • Zorginkoop
 • Zorgcontractering
 • Zorgadministratie (DBC, ZZP, PGB, WLZ, WMO en Jeugdzorg)
 • EPD (inclusief cliëntenportaal)
 • ROM, DIS en Zorgmail
 • Zorgfacturatie
 • Bureaudienst (telefonische bereikbaarheid, aanmelding, incl. verwerking in het CRS)
Voor uw medewerkers:
 • Personeelsadministratie
 • Verwerking Loonbelasting
 • Alle overige CAO-verplichtingen
T.a.v. uw kwaliteitsregistraties:
 • HKZ- en ISO-certificeringen
 • Studiedagen met studiepunten voor BIG- en CONO-registraties
 • Zorgprogrammering
 • Cliëntenraden
 • Vertrouwenspersoon en Klachtencommissie
Overige zaken:
 • Internetsite en (digitale) folderlijn
 • E-health-programmering 
Meer weten?
Voor meer informatie, en een gesprek om te komen tot een 'op maat offerte' kunt u  contact opnemen met Koos Föllings via 088 0332700 / 06 29554863, of mail info@ontzorgdezorger.nl. 

* Ontzorgdezorger.nl is onderdeel van Föllings Consultancy & Zorgsupport BV en verzorgt ook de administratie voor Compass,De Vuurtoren, Synergie GGZ en Scharwächter GGZ.

Vorige pagina