Over Compass

Over Compass
Als thuis de spanningen hoog opgelopen zijn, verhoudingen verstoord door een veelheid aan problemen en eerdere behandelpogingen mislukt zijn, komt Compass in beeld.
Compass is er voor iedereen: kinderen(vanaf 5 jaar), jongeren(en hun opvoeders), jongvolwassenen en volwassenen met verslavings-, gedrags- en persoonlijkheidsproblemen, problemen op school of werk. Door middel van verschillende behandelvormen helpen de behandelaars van Compass hun leven weer op een positieve manier vorm te geven. Dat gebeurt thuis of (tijdelijk) in één van onze opvanghuizen. Compass is gericht op het beste resultaat en werkt daarom samen met de gespecialiseerde hulpverleners die nodig zijn.
Alle hulpverleners zijn BIG- en/of SKJ- geregistreerd en hebben minimaal HBO-niveau.

Compass ziet het zo
Ieder mens is vanaf zijn geboorte rijk aan mogelijkheden, krachtig en creatief. Maar in een kinderleven kan er wel eens iets mis gaan waardoor men onzeker wordt of problematisch gedrag vertoont. Mensen die zich vanuit hun eigen kwaliteiten en talenten ontwikkelen zijn sterker, meer weerbaar en beter opgewassen tegen de eisen die de samenleving aan hen stelt en zijn meer gemotiveerd tot leren. Compass brengt mensen weer opnieuw in contact met hun innerlijke kracht, zodat ze het vertrouwen in hun eigen kunnen (her)ontdekken. 

Compass is opgericht door enkele hulpverleners die werkzaam waren in de jeugdzorg, bij justitie, de geestelijke gezondheidszorg en in het onderwijs. Hun werkwijze kenmerkt zich door gedrevenheid, integriteit, authenticiteit en enthousiasme. 
Vorige pagina