Contra-indicatie

Opname kan geen doorgang vinden bij:

- Manifest agressief en delictgedrag
- Ernstig psychotisch gedrag dat dwangopname elders geïndiceerd is.

Agressie en delictgedrag in het verleden vormen geen belemmering voor opname.

Vorige pagina