Kwaliteitsstatuut

Compass BV verleent gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige GGZ binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.[1] Hiermee bewerkstelligt de zorgaanbieder dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional wordt geleverd, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk.
 
Het kwaliteitsstatuut van Compass BV is op 19 mei 2017 aangeboden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. De toetsende organisatie heeft het statuut goedgekeurd. De gegevens zijn doorgegeven aan Zorginstituut Nederland en gepubliceerd in het openbare databestand.  Dit document is een uitwerking van het goedgekeurde kwaliteitsstatuut en het professioneel statuut.

Het kwaliteitsstatuut kunt u hier bekijken:
Vorige pagina