Onze Behandelingen

Psycho-educatie is een belangrijk onderdeel van de start van elke behandeling. Compass heeft een ruim behandelaanbod, variërend van diagnostiek, crisisopvang via Ardennenprojecten, gezins- of individuele begeleiding en behandeling thuis of in één van onze opvanghuizen, tot zelfstandigheidstraining in groepshuizen, arbeidstraining en woontraining. Ook kan zo nodig het hele gezin worden opgenomen.

Na aanmelding via huisarts, wijkteam, leerplichtambtenaar, jeugdreclassering, GGZ, ouders/opvoeders of de jongeren zelf maken we binnen 2x24 uur een afspraak voor een intake, waarna een psychiatrisch en eventueel een psychologisch onderzoek volgt. Als de cliënt en Compass met elkaar in zee gaan, krijgt deze eerst een verantwoordelijke behandelaar toegewezen die samen met de betrokkenen - wat steeds meer het hele gezin inhoudt - een behandelplan op zal stellen. Hierbij neemt Compass alle aspecten ter bevordering van de kansen van het gezin en de cliënt mee. Om de behandeling te laten slagen kan ons hele team worden ingezet, bestaande uit psychiaters, psychologen, orthopedagogen, studie- en arbeidsbegeleiders, verslavingsdeskundigen, ervaringsdeskundigen, maar ook vrijwilligers met uiteenlopende kwaliteiten. 

Compass biedt bovendien specifieke behandelmodulen zoals emotie-regulatietraining, RET-training, en zowel individuele als groepsmatige traumabehandeling.
 

Vorige pagina