Onze waarden

Bij Compass baseren we de behandelingen op de uitgangspunten die wij belangrijk vinden. Dat zijn:

Denken en communiceren vanuit mogelijkheden
Wij willen onze cliënten niet benaderen vanuit hun beperkingen of tekortkomingen, maar vanuit hun kernkwaliteiten. Door het ontwikkelen van hun fysieke weerbaarheid stimuleren we ook, dat ze hun geestelijke en sociale vaardigheden mee ontwikkelen. Dit uitgangspunt zie je terug in ons programma en de begeleidingsplannen, maar ook in hoe we met elkaar omgaan. 

Samenwerken
Samen met de cliënt, het gezin en (waar nodig) samen met andere hulpverleners.

Zelfregie en eigen verantwoordelijkheid
We laten de regie zoveel als mogelijk is in handen van de cliënt zodat vanaf het begin van de behandeling duidelijk is dat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen leven.

Solidariteit, veiligheid en Compassie
Wij richten ons met onze activiteiten op innerlijke kracht, die de sociale vaardigheden versterkt, net als de solidariteit binnen de groep en behulpzaamheid voor anderen. 

Respect voor ieders eigenheid en uitgaande van keuzevrijheid zonder waarde-oordeel
Ieder mens, dus óók de jongere en de mensen die deel uitmaken van zijn ‘systeem’, heeft persoonlijke eigenschappen en mogelijkheden. Respect voor deze eigenschappen is respect voor eigenheid. Cliënten zullen hun eigenheid beter kunnen accepteren en weten te waarderen, als wij dit naar hen uitdragen. Wij waarderen en gaan uit van de wensen en keuzes van de cliënt voor zijn toekomst.

Zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie
Mensen staan in de eerste plaats vooral fysiek in de wereld. Zij beschikken over een enorme dosis energie, die uitnodigt en soms dwingt tot bewegen. Als je leert je fysiek te beheersen, vang je twee vliegen in één klap. Je leert je energie bewust te richten en om via andere vormen van communicatie je sociale vaardigheden te ontwikkelen. Zo krijg je meer zelfvertrouwen en werkt je innerlijke kompas beter. Deze heb je nodig om je eigen weg te vinden in verbinding met anderen (solidariteit) én het maakt ruimte voor zelfreflectie. Wij werken aan het inzicht dat cliënten de eigen kwaliteiten zien als kracht die zij kunnen benutten om beter te functioneren. Zo willen wij de cliënten laten ervaren dat hun bestaan ertoe doet.

Dichtbij
We behandelen daar waar mogelijk in het gezin en in de wijk.

Plezier
Niets is leuker dan dingen doen die je een positief gevoel geven en dit met anderen te delen.  
Samen plezier maken, geeft een geweldige stimulans aan en energie voor de ontwikkeling van eigenheid, veiligheid, solidariteit, zelfvertrouwen en saamhorigheidsgevoel.

Vorige pagina