Visie

Visie

Compass richt zich op het vergroten van de vaardigheden van de cliënt, uitgaande van zijn mogelijkheden maar rekening houdend met zijn beperkingen.
We maken binnen onze behandelingen veel gebruik van ervarend leren; het aanleren van de vaardigheden door deze zelf te oefenen in de praktijk. 

Hoewel de cliënt in eerste instantie het individu is, kijken we ook naar zijn omgeving; de ouders, opvoeders of sociale omgeving. Dit doen we bij jongeren omdat zij zich in een ontwikkelingsfase bevinden waarin zij steeds meer hun eigen weg gaan en meer verantwoordelijkheden moeten nemen. Het is dan belangrijk dat een goede steunstructuur (van ouders en opvoeders) aanwezig is.

Binnen de systeemtheorie staat de interactie en de wederzijdse beïnvloeding centraal. Dit heeft betrekking op zowel het gezin als systeem, als op de jongerengroep.
De groepsdynamische theorie richt zich specifiek op de processen die spelen in de groepen waar de cliënt deel van uitmaakt.
Zelfmanagement tenslotte, richt zich op het kunnen omgaan met de gevolgen van een (chronische) ziekte, risicofactoren en op het aanpassen van de leefstijl. Het doel is uiteindelijk dat de cliënt in staat is regie te houden over de eigen gezondheidstoestand op verstandelijk, gedragsmatig en emotioneel niveau.

Het theoretisch kader van waaruit Compass werkt;

  • (Sociale) Leertheorie

  • Systeemtheorie

  • Ontwikkelingspsychologische theorieën

  • Groepsdynamische theorieën

  • Zelfregie/zelfmanagement

  • Medische en biologische psychiatrie 

 

 

Vorige pagina