Wachttijden

De ziektekostenverzekeraars zijn met de instellingen en praktijken overeengekomen dat deze op hun internetsite aangeven wat de wachttijden zijn voor diagnostiek en behandeling. Dit per locatie, aandoening en behandelingsaanbod.

Compass is een Medisch Specialistisch Psychiatrisch Centrum en daarmee een 'derdelijns' voorziening. Er wordt pas een beroep gedaan op Compass wanneer andere behandelvormen geen of onvoldoende resultaat hebben gehad. Vaak is er sprake van een crisis.

Compass is van mening dat er voor haar hulp geen wachtlijst moet zijn. De doelgroep van Compass kan namelijk niet wachten op zorg.
Aanmeldingen voor ambulante behandeling en diagnostiek worden binnen 2 x 24 uur beantwoord met een eerste contact. Ook bij een verzoek voor opname wordt deze binnen 48 uur beantwoord. Indien de intaker en psychiater samen met de cliënt (en vaak haar of zijn verwijzer) van mening zijn dat de opname acuut nodig is, wordt deze nog dezelfde dag gerealiseerd. Anders vinden opnames - uitzonderingen daargelaten - plaats binnen een week.
Voor de opname van een gezin is meer maatwerk nodig, maar dit gaat altijd in goed overleg met het gezin zelf, de verwijzer of plaatsende instantie zoals Gemeente, Raad van Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg. 
Vorige pagina