Klachten

Compass biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg aan iedereen die het echt nodig heeft. Hier is ruimte voor mensen van wie de problemen het leven zodanig beheersen of ontregelen, dat zij het zelf niet meer kunnen oplossen. 

Compass voorziet in behandeling voor jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en gezinnen. Hieronder kun je vinden welke type klachten we zoal behandelen. 
 
Vorige pagina