Gedragsstoornis

We spreken van een gedragsstoornis als er een langdurig patroon van agressief, asociaal of oppositioneel opstandig gedrag is ontstaan.

Signalen zijn een boze/prikkelbare stemming, brutaal/uitdagend gedrag, wraakzuchtigheid voor een langere periode. Dit kan leiden tot conflicten met ouders of partners, in de thuissituatie of in de sociale omgeving. 

Mensen met een gedragsstoornis hebben vaak het gevoel dat iedereen 'tegen' ze is en dat anderen aansturen op voortdurend conflict. Soms gebruiken ze een dominante houding, soms willen ze andere opzettelijk pijn doen. Dit kan leiden tot terugkomende uitbarstingen van gedrag en dus het niet kunnen beheersen van agressieve impulsen.
Vorige pagina