Genderdysforie

Genderdysforie is een overkoepelende term voor alle klachten die je hebt wanneer je worstelt met je genderidentiteit. 

De zorg wordt geboden volgens de werkwijze van Compass: Direct, deskundig en dichtbij. Zij werken relationeel en outreachend. In de behandeling is er aandacht voor je persoonlijke zoektocht en de focus ligt op psychosociale ondersteuning tijdens jouw proces.

Compass biedt brede diagnostiek, indicatiestelling en behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen die te kampen hebben met meervoudige psychiatrische problematiek, waarvan er één genderdysforie is. Cliënten kunnen met een specialistische GGZ-hulpvraag, of met een hulpvraag voor een combinatie specialistische GGZ en lichamelijke/medische transitie behandeld worden. De nadruk ligt op de psychische zorg, maar er wordt ook aandacht besteed aan een mogelijke lichamelijke/medische transitie. Wachttijd-overbrugging voor andere behandelingen is niet mogelijk.

Behandeling vindt plaats op de locaties Nijmegen en Den Bosch, maar ook bij cliënten thuis.

Systeem
Naast behandeling van de cliënt met genderdysforie is er ook aandacht voor het systeem van de cliënt. Er kan sprake zijn van schaamte of onbegrip bij de partner of het gezin en daarom is het vaak erg belangrijk om hen bij het behandeltraject te betrekken. Compass kan daarom een beroep doen op een gezinsbegeleider of een systeemtherapeut. Zij helpen het gezin of de partner om de cliënt te ondersteunen tijdens het zorgtraject.

Vorige pagina