Ontwikkelingsstoornis

Een ontwikkelingsstoornis is een lichamelijke of psychische aandoening, waardoor de ontwikkeling anders verloopt dan die van de meeste mensen. Voorbeelden van ontwikkelingsstoornissen zijn ASS, ADHD, Dyslexie en ODD.

Kinderen en jongeren kunnen soms niet goed meer functioneren door een ontwikkelingsstoornis. Ze hebben vaak problemen op verschillende levensgebieden, zoals op school, op het werk, in de vrije tijd en in relaties met anderen.

Een ontwikkelingsstoornis ontstaat vanuit het individu zelf. De oorzaak is neurologisch en niet sociaal of psychisch van aard (zoals vaak wordt gedacht). Zowel erfelijke factoren als factoren van buitenaf kunnen een belangrijke rol spelen in het ontstaan van een ontwikkelingsstoornis. Hierbij kan gedacht worden aan zuurstoftekort tijdens de geboorte, te weinig voeding in de eerste levensjaren, een ongeval of bestraling. 
Vorige pagina