Persoonlijkheidsstoornis

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben gedachtes, gevoelens en gedragingen die extreem zijn en afwijken van wat er van hen verwacht wordt. Zowel de persoon zelf als diens omgeving ondervindt hier vrijwel voortdurend hinder van. Vaak hebben mensen zelf niet in de gaten dat ze als ‘anders’ worden gezien; wel merken ze dat de omgeving niet goed op hen reageert.

Er zijn veel verschillende soorten persoonlijkheidsstoornissen. Het beloop daarvan is heel verschillend.Vaak gaat het om aandoeningen die hardnekkig en ernstig zijn, maar er kunnen ook aanzienlijke verbeteringen optreden in de loop van de tijd.

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben ook vaak andere psychische problemen, denk hierbij aan angsten, depressiviteit of emotionele instabiliteit. Compass biedt de mogelijkheid om het zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen volledig online te volgen. 

Voorbeelden van klachten of verschijnselen zijn:
  • Telkens terugkerende conflicten met mensen in de omgeving;
  • Een instabiel levenspatroon en niet goed richting kunnen geven aan het leven
  • Extreme gevoelsuitingen en sterke stemmingswisselingen
  • Agressieve uitingen en impulsiviteit
  • Zich snel buitengesloten of afgewezen voelen
  • Sterke gevoelens van wantrouwen en achterdocht
  • Op een dwangmatige manier bezig zijn alles in het leven perfect te regelen
Vorige pagina