Psychotische stoornis

Als mensen last hebben van een psychotische stoornis verliezen ze voor een kortere of langere periode het contact met de werkelijkheid. Soms verwerken de hersenen informatie even niet goed waardoor ze dingen horen of zien die anderen niet horen of zien. Of ze hebben gedachten die niet kloppen met de realiteit. Het kan dan zijn dat er sprake is van een psychose. Mensen met een psychose kunnen last hebben van:
  • Wanen: je hebt gedachten die niet kloppen met de werkelijkheid. Je bent er bijvoorbeeld van overtuigd dat je wordt afgeluisterd, dat je God bent of met een speciale taak op aarde bent.
  • Hallucinaties: je hoort, ziet, ruikt, voelt of proeft dingen die er voor anderen niet zijn. Je hoort bijvoorbeeld stemmen die er niet zijn, maar die wel vertellen wat je moet doen.
  • Verwardheid: je hebt moeite om logisch na te denken en je gedachten te sturen. Anderen hebben moeite om te begrijpen wat je bedoelt en andersom.
De symptomen verschillen sterk en zijn soms lastig te herkennen. Vaak hebben mensen in je omgeving sneller in de gaten dat er iets met je aan de hand is. Een psychose kan enkele dagen tot soms zelfs jaren duren. Het kan iemand één keer overkomen, bijvoorbeeld als er iets heftigs is gebeurd of na een stressvolle periode. Ook als men drugs gebruikt, kun je in een psychose terechtkomen. De eerste tekenen van een psychotische stoornis komen vaak aan het licht als iemand tussen de vijftien en vijfentwintig jaar oud is.
Vorige pagina