Studiedag Privacy

Donderdag 12 april 2018
“Wat als je in de trein zit en je wilt nog even rapporteren over je cliënt?”
“Wat als de huisarts van je cliënt je allerlei onnodige medische informatie opstuurt?”
“Wat als een netwerkpartner informatie uit het dossier van je cliënt opvraagt?”

Gister op 11 april heeft Compass een studiedag gehad over Privacy in het licht van de nieuwe AVG die aanstaande 25 mei van kracht is. Medewerkers kregen een college van expert informatiebeveiliging André Beerten en juriste Melanie Nadorp.
In deze interactieve middag werden medewerkers aan het denken gezet over risicobewust werken. Op welke momenten ontstaan risico’s, wanneer spreken we van een datalek, welke rechten hebben cliënten? Ook het kritisch zijn op welke informatie je eigenlijk verwerkt kwam aan bod.
Ten slotte is ons informatiebeveiligingssysteem onder de loep genomen en hebben we handvaten gekregen om ons beleid aan te passen aan de nieuwe wetgeving.
Op 25 mei zal de WBP worden ingeruild voor de nieuwe wet, en mede door deze studiedag zal Compass voorbereid zijn op de thema's van de AVG!