Beleidsdag Compass 13 nov 2017

Maandag 13 november 2017

Afgelopen maandag organiseerde Compass haar beleidsdag. Locatie was het mooie landgoed van Jachtslot de Mookerheide.

Deze dag kwam op het goede moment: Compass is het afgelopen jaar gegroeid en we hebben veel ontwikkelingen meegemaakt. Uitbreiding op het gebied van medewerkers, locaties, doelgroep en behandelingen maakt het van belang om weer even stil te staan bij wie we zijn en waar onze focus ligt in de toekomst.  

In de voormiddag was aandacht voor kennismaking tussen de nieuwe en oude medewerkers. Ook keken we samen met de bestuurder terug naar de succesvolle resultaten en de ontwikkelingsslag van het afgelopen jaar. Deze thema’s werden afgewisseld met samenwerkingsspellen en een wandeling in het bos.

Tijdens de middag werden de medewerkers door middel van een brainstorm gevraagd na te denken over ontwikkel- en verbeterpunten voor Compass in de toekomst, en hun eigen rol daarin.
Het was mooi om te zien dat het team zo betrokken nadacht over het kompas van Compass. ‘Hoe kunnen we de eigenheid van de organisatie ook in de toekomst waarborgen’ was daarbij een terugkerend onderwerp.

Ten slotte hebben we met elkaar nagedacht over de volgende kwaliteitsslag die Compass gaat maken. Het komende jaar zal geïnvesteerd worden in professionalisering op behandelinhoudelijk niveau. Medewerkers konden aangeven in welke behandelmethode zij zich willen specialiseren.

We hebben de dag afgesloten met een driegangendiner en het voornemen om tijdens het volgend werkoverleg al aan de slag te gaan met de resultaten van deze waardevolle Compass-dag.