Voorjaarsbeleidsdag 13 mei

Woensdag 15 mei 2019
Op de eerste beleidsdag van 2019 gingen we terug naar de basis. Na de ontwikkeling van de afgelopen jaren vroegen we ons af of deze groei niet ten koste is gegaan van de eigenheid van de organisatie. Zijn de korte lijntjes, het flexibele werken op maat en het intensief samenwerken niet langzaam aan het verwateren? Waar staan we ook alweer voor en hoe blijven we onderscheidend in de toekomst?
De behoefte om deze zaken te bespreken werd breed gedeeld. Een belangrijk deel van de dag is dan ook besteed aan de herijkte missie, visie en kernwaarden.
Andere thema’s van de dag waren de nieuwe organigram, de clientroute en de presentatie van de sociocratie als besluitvormingsstructuur. Ook hebben collega’s en de teams elkaar beter leren kennen door een ‘carrousel’, waar teamleiders presentaties gaven over de verschillende afdelingen en werkwijzen. 
Het was een mooie, zonnige dag die werd afgesloten met een heerlijk diner op het terras van conferentieoord De Poort in Groesbeek