Visitatie GZ-opleiding

Dinsdag 21 november 2017
Vandaag heeft Compass een visitatie gehad door het RINO in het kader van de erkenning als praktijkinstelling voor de opleiding tot GZ-psycholoog voor zowel Kind & Jeugd als Volwassenen.

Feedback van het RINO: 
De visitatiecommissie is van mening dat er sprake is van een positief opleidingsklimaat, dat de opleidingsstructuur goed verankerd is in de organisatie en prima wordt gefaciliteerd; ook zijn er veel mogelijkheden om gevarieerde praktijkervaring op te doen die aansluit bij het cursorisch onderwijs. De commissie is ook positief over de wijze waarop opleidelingen door de organisatie in staat worden gesteld de werkdruk te hanteren; zonder eenzijdige nadruk op productie maar met aandacht voor het leerproces.

We zijn wederom geslaagd en mogen de komende 4 jaar weer praktijkopleider zijn.
Een mooie opsteker omdat we ons steeds meer willen ontwikkelen als opleidingsinstituut. 

Met dank aan de bestuurder, onze praktijkopleider Pieter van der Heijden en onze toppers in de opleiding!