Studiebijeenkomst Psychotraumagerelateerde stoornissen

Zaterdag 25 april 2015
Op donderdag 23 april jl. vond bij Compass, locatie Havenweg in Wychen, de Synergie studiebijeenkomst plaats met als thema ‘Psychotrauma gerelateerde stoornissen’.
De bijeenkomst was georganiseerd voor alle behandelaren werkzaam binnen Synergie.
Gastdocent was Fedia Jacobs van het Sinai Centrum in Amsterdam.


Fedia Jacobs is al 29 jaar verbonden aan het Sinai Centrum , waar hij met name werkzaam is als psychiater op de polikliniek (voor volwassenen, ouderen, vluchtelingen) en kliniek (afdeling voor volwassenen met ernstige psychotrauma gerelateerde klachten). Op de kliniek werkt hij op afdelingen voor volwassenen en ouderen met ernstige chronisch psychiatrische problemen. Hij is waarnemend geneesheer-directeur en werkt als consulent en docent op het gebied van psychotrauma.
Fedia Jacobs is auteur van het boek ‘Pijnlijke Verrijking. Rouw en herboren relaties in de slagschaduw van oorlogsgeweld’(2012; Totemboek).

Na de opening en introductie door Koos Föllings ging het gezelschap van start met een ingangstoets, gevolgd door het interactieve college:  ‘Concepten & diagnostiek bij psychotrauma gerelateerde klachten en verschijnselen’. Na de pauze vervolgde Fedia Jacobs de leerzame bijeenkomst met een wederom interactief onderdeel waarin enkele aspecten van behandeling aan de orde kwamen. Na de maaltijd besprak Jacobs het thema ‘Hulpverleneraspecten en bejegening’ en maakte hij zijn college compleet met een eindtoets.
Frank van Broekhoven van Synergie, sloot de enthousiast bezochte bijeenkomst af.