Vacatures

Vacatures

Bij Compass, de Vuurtoren en OntzorgDeZorger.nl
Zie voor info : www.compassggz.nl en www.ontzorgdezorger.nl en www.compasskids.nl
Solliciteren kan per mail naar personeel@compassggz.nl.

Voor meer informatie kun je mailen naar personeel@compassggz.nl.

--------------------------------------------------------------------------

Psycholoog/orthopedagoog
 
Compass GGZ biedt specialistische zorg aan kinderen, (jong)volwassenen en hun opvoeders bij problematiek op het gebied van ontwikkeling, verslaving en persoonlijkheid. We bieden snel en deskundige hulp: thuis, in de polikliniek of (tijdelijk) in een van onze opvanghuizen.
Wij zijn op zoek naar nieuwe basispsychologen en orthopedagogen die ons team willen komen versterken.
 
Voor deze functie is het belangrijk dat je zelfstandig kunt werken aan behandeldoelen, maar dat je tegelijk goed samenwerkt met de hoofdbehandelaar, teamleider en de gezinsbegeleiding. Je bent flexibel, breed inzetbaar en vindt het een meerwaarde om outreachend te werken. Bij crisissituaties kun je gelijk inspringen en ben je in staat je collega’s te ondersteunen.
 
Je komt terecht in een multidisciplinair team met een brede diversiteit aan professionals. Compass vindt het belangrijk haar medewerkers te laten ontwikkelen op hun interessegebied.
 
Compass is een organisatie die niet gebaseerd is op institutionele logica. We bieden de juiste zorg waar nodig en daarvoor is een zekere eigenzinnigheid en no nonsense-houding nodig.
 
Werkzaamheden:

 • Je voert psychologisch onderzoek uit;

 • Je voert individuele behandelingen (onder begeleiding van een regiebehandelaar en een multidisciplinair team);

 • Je begeleidt groepsbehandelingen.

 
Wat heb je hiervoor nodig?

 • Je hebt al enige werkervaring in de GGZ;

 • Je staat sterk in je schoenen;

 • Je bent in staat zelfstandig te werken, maar bent niet bang om hulp te vragen;

 • Je kunt je eigen agenda en productie beheren;

 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

 
Wat bieden wij?
Compass vindt het belangrijk haar medewerkers te laten ontwikkelen op hun interessegebied. Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een prettige en informele werkomgeving. Daarbij hoort een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ. Daarnaast organiseren we studiedagen en biedt Compass je de mogelijkheid je verder te ontwikkelen door middel van scholingen.


--------------------------------------------------------------------------


Medewerker financiële administratie 
 
Compass is op zoek naar een nieuwe medewerker voor de financiële administratie. De ideale kandidaat kan goed zelfstandig werken (waar nodig ondersteuning bij kan worden gevraagd) en voelt zich thuis in het kleine en toegewijde team.
 
Dit zijn je taken:

 • Het verzorgen van crediteuren- en debiteurenadministratie.
 • Het controleren van inkoopfacturen.
 • Je bent eerste aanspreekpunt voor alle financiële zaken voor vragen vanuit binnen en buiten de organisatie.
 • Je levert een bijdrage aan een goede inrichting van ons facturatiesysteem.
 
Wat heb je hiervoor nodig?
 • Een afgeronde MBO-opleiding in een financieel/administratieve richting.
 • Kennis van AOIC (administratieve organisatie, interne controle).
 • Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • Je bent nauwkeurig en kunt goed bepalen welke zaken prioriteit hebben.
 • Je werkt graag in de (geestelijke) gezondheidszorg.

 
(Hoofd)standplaats voor deze functie is Horst.
 
Lijkt dit je wat? Stuur dan een motivatiebrief en cv naar personeel@compassggz.nl.

--------------------------------------------------------------------------

Medewerker Slaapwacht (drie tot vier nachten per week)
 
Voor de klinische opvang van onze (minderjarige) jongeren zijn wij op zoek naar een slaapwacht. Dit betekent dat je tijdens de nachturen zorg draagt voor de veiligheid in en rondom het gebouw, het signaleren van knelpunten en het ondersteunen van cliënten.
 
De medewerker slaapwacht ontvangt hiërarchisch leiding van de coördinator bureaudienst en zal samenwerken met woonbegeleiders van de dagdienst.
 
Taken en werkzaamheden:
 • Het verrichten van beveiliging en bewakingswerkzaamheden: Je controleert handhaving van veiligheid in en rondom het gebouw en je loopt controlerondes. Zo nodig ontzeg je onbevoegden de toegang tot het gebouw. Ook signaleer je gebreken of onregelmatigheden aan het gebouw, en je schakelt de coördinator in bij calamiteiten.
 • Het ondersteunen van cliënten: Je geeft bijzonderheden en veranderingen ten aanzien van gedrag, ziektes, eten/drinken e.d. door aan de begeleiding, je treedt bij conflicten zo nodig regulerend op, en verwijst door naar de woonbegeleider van de volgende dag. Bij acute medische problemen schakel je de crisisdienst en/of woonbegeleider in, je rapporteert mondeling en zo nodig schriftelijk over bijzondere voorvallen
 • Het optreden bij incidenten/calamiteiten: Je ontvangt en verwerkt meldingen van incidenten, treedt bij risicovolle en ongewenste gedragingen en situaties regulerend op, voert geruststellende gesprekken met cliënten. Daarbij wijs je cliënten en eventuele bezoekers op huishoudelijke regels en afspraken en op eigen verantwoordelijkheid. Zo nodig schakel je de politie in. Je verleent zo nodig eerste hulp bij incidenten en zorgt bij calamiteiten voor ondersteuning.
 
Functie-eisen:
 • Kennis op MBO werk en denkniveau is vereist, aangevuld met elementaire kennis van psychiatrische ziektebeelden en verslavingsproblematiek.
 • Elementaire kennis van bewaking en beveiligingstechnieken en kennis op BHV/EHBO gebied is nodig of is bereid deze kennis te verkrijgen. Men dient kennis te dragen van de regels en instructies binnen de woonvorm en bij crisis en calamiteiten.
 • Zelfstandigheid
 • Sociale vaardigheid: Hulpvaardigheid, tact en het bewaren van de eigen houding zijn met name van belang in de contacten met cliënten, familie en/of bezoekers.
 
Werktijden zijn van 23:00 – 08:00, waarbij je een vergoeding ontvangt voor 5 uur per nacht. Werkdagen mogelijk op alle dagen van de week. Bij indiensttreding vragen we je een VOG aan te vragen.
 
Ben je geïnteresseerd en gekwalificeerd voor deze functie bij Compass? Dan zien wij je reactie graag tegemoet.
 

-----------------------------------------------------------------------------

GZ-psycholoog Kind en Jeugd

 

Compass Kids is op zoek naar een ervaren en positief ingestelde GZ-psycholoog die het een uitdaging vindt hulp te bieden aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar. Onze doelgroep worstelt met psychologische, (ortho-)pedagogische en/of psychiatrische problemen (denk aan AD(H)D, autisme, angst, sombere stemming, sociale problemen, hoogbegaafdheid, rouwproblemen, gedragsproblemen en psychosomatische klachten).

Je komt als behandelaar te werken in een multidisciplinair team met kennis en ervaring ten behoeve van de doelgroep. Om zo goed mogelijke zorg te bieden wordt er veel gewerkt met een systemische benadering. Je werkzaamheden zullen bestaan uit:

 • Voeren van intakegesprekken;
 • Individuele behandelingen;
 • Uitvoeren en superviseren van psychodiagnostiek;
 • Verslaglegging;
 • Actief bezig zijn met je eigen ontwikkeling en die van je collega’s.

Om in aanmerking te komen voor deze functie vragen wij het volgende van je:

 • Een afgeronde opleiding tot GZ-psycholoog en als zodanig BIG-geregistreerd;
 • Ervaring met hulp bieden aan kinderen/jongeren en hun opvoeders;
 • Je kunt op een laagdrempelige manier contact maken met de cliënten;
 • Je bent in staat in te spelen op uiteenlopende hulpvragen;
 • Je bent voor minimaal 24 uur per week beschikbaar;
 • Je bent bereid t werken onder regieverantwoordelijkheid van een Psychiater (K&J);
 • Je bent vooral werkzaam in de regio Nijmegen, maar soms ook in regio ’s-Hertogenbosch.

Compass Kids is een aanvulling op de zorg van Compass GGZ. Naast de eigen specifieke kennis en expertise wordt dan ook gebruik gemaakt van het door Compass GGZ aangeboden behandelingen, zoals het Ardennen-project, de klinische opnames en vaktherapie.

We bieden gevarieerd en zinvol werk in een prettige en informele werkomgeving. Daarbij hoort een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform de cao GGZ.

 

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We ontvangen graag een motivatiebrief en cv op personeels@compassggz.nl!

---------------------------------------------------------------------------

Psychotherapeut

Compass GGZ biedt specialistische zorg aan kinderen, (jong)volwassenen en hun opvoeders bij problematiek op het gebied van ontwikkeling, verslaving en persoonlijkheid. We bieden snel en deskundige hulp: thuis, in de polikliniek of (tijdelijk) in een van onze opvanghuizen.

Voor de verdere professionalisering van onze organisatie zijn we op zoek naar een ervaren en positief ingestelde Psychotherapeut.

Je komt als behandelaar te werken in een multidisciplinair team met kennis en ervaring ten behoeve van de doelgroep. Om zo goed mogelijke zorg te bieden wordt er veel outreachend gewerkt met een systemische benadering. Je werkzaamheden zullen bestaan uit:

 • Voeren van intakegesprekken;
 • Individuele behandelingen;
 • Groepsbehandelingen;
 • Uitvoeren en superviseren van psychodiagnostiek;
 • Verslaglegging;
 • Een actieve rol spelen in het team, door o.a. het opleiden en begeleiden van basispsychologen en GZ-psychologen tot Psychotherapeut;
 • Actief bezig zijn met je eigen ontwikkeling en die van je collega’s.

In de toekomst hopen we zelf de opleiding tot Psychotherapeut aan te kunnen bieden. Het is de bedoeling dat je daar dan als werkbegeleider betrokken bij bent.

Om in aanmerking te komen voor deze functie vragen wij het volgende van je:

 • Een afgeronde opleiding tot psychotherapeut en als zodanig BIG-geregistreerd;
 • Ervaring met hulp bieden aan jongeren en volwassenen;
 • Je kunt op een laagdrempelige manier contact maken met de cliënten;
 • Je bent in staat in te spelen op uiteenlopende hulpvragen;
 • Je bent voor minimaal 24 uur per week beschikbaar;
 • Je bent vooral werkzaam in de regio Nijmegen.

 

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We ontvangen graag een motivatiebrief en cv op personeels@compassggz.nl!

-----------------------------------------------------------------------

Systeembegeleider (24-36 uur) 

Compass GGZ biedt specialistische zorg aan kinderen, (jong)volwassenen en hun opvoeders bij problematiek op het gebied van ontwikkeling, verslaving en persoonlijkheid. We bieden snel en deskundige hulp: thuis, in de polikliniek of (tijdelijk) in een van onze opvanghuizen. 

Voor de verdere professionalisering van onze organisatie zijn we op zoek naar een systeembegeleider. In deze functie ben je samen met je collega’s (psychiater, verpleegkundig specialist en (GZ-)psycholoog of orthopedagoog) verantwoordelijk voor de begeleiding van jongeren. Wij zijn van mening dat psychische klachten niet op zichzelf staan: de leefsituatie en relaties met gezinsleden en anderen (het systeem) spelen altijd een rol. Een systeembegeleider kijkt naar de interactie en relaties tussen mensen, zodat zorgen, klachten en hulpvragen inzichtelijk worden gemaakt. 

Taken en werkzaamheden: 

 • Het uitvoeren van onderdelen van en in het kader van het behandelplan onder leiding van de individuele behandelaar van de client;  
 • Het analyseren van hulpvragen van jeugdigen en hun systeem; 
 • Het voeren van of deelnemen aan intakegesprekken; 
 • (Ondersteunen bij) het opstellen van behandelplannen; 
 • Bijwonen van behandelplanoverleggen; 
 • Kennis delen en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van systeemgerichte methodieken. 

Wat heb je nodig? 

 • Een relevante afgeronde HBO-opleiding;
 • ​Ervaring met systeembegeleiding; 
 • Je bent in het bezit van een SKJ- of BIG-registratie (of de bereidheid deze snel te behalen); 
 • Je bent bereid outreachend te werken, je bezoekt cliënten voornamelijk thuis; 
 • Je kunt goed samenwerken, maar bent ook in staat zelfstandig te werken en je eigen agenda te beheren; 
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs. 

Wat bieden wij? 

Compass vindt het belangrijk haar medewerkers te laten ontwikkelen op hun interessegebied. Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een prettige en informele werkomgeving. Daarbij hoort een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ. Daarnaast organiseren we studiedagen en biedt Compass je de mogelijkheid je verder te ontwikkelen door middel van scholingen. 

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We ontvangen graag een motivatiebrief en cv op personeels@compassggz.nl!

-----------------------------------------------------------------------
Verpleegkundige HBO-V of B-diploma (24 - 32 uur)

Ben je een verpleegkundige met hart voor de psychiatrie en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Ben je gemaakt voor de specialistische geestelijke gezondheidszorg, maar heb je genoeg van de avond- en weekenddiensten?

Ter ondersteuning van de psychiaters en verpleegkundig specialisten zijn we op zoek naar een verpleegkundige. Je takenpakket bestaat uit:

 • Ondersteuning van de vier psychiaters (afspraken maken, voorbereiden, begeleiden en rapporteren van behandelbeleid);
 • Uitvoeren van eenvoudig lichamelijk onderzoek zoals meten van gewicht, tensie, lengte etc.;
 • Vastleggen van het medicatiebeleid in de medisch dossiers;
 • Assisteren van de verpleegkundig specialis bij het voorschrijven van medicatie;
 • Cliëntcontact voor, tijdens en na de consulten;
 • Bijdragen aan groepsbehandelingen, samen met een psycholoog;
 • Mogelijk belast worden met (deel)diagnostiek en behandelingen van individuele cliënten.

Wat heb je nodig?
Je hebt een HBO-diploma Verpleegkunde of diploma B-Verpleegkundige. We zoeken een flexibele collega die graag samenwerkt met onze psychiaters, verpleegkundig specialisten, (GZ-)psychologen en orthopedagogen. Daarnaast heb je al enige ervaring in de
(specialistische) GGZ en ben je bereid outreachend te werken.
 
Bij volledig en goed functioneren bestaat de mogelijkheid tot het volgen van de Master Verpleegkundig Specialist binnen een jaar.
 
Waarom werken bij Compass?
Bij Compass ben je de baas over je eigen agenda en niet afhankelijk van vaste diensten. We zijn een eigenzinnige organisatie die bekend staat om haar cliëntgerichte zorg op maat. We bieden SGGZ en hechtten daarom aan continue ontwikkeling en specialisering. We stellen onze behandelaren dan ook zowel intern als extern in staat om zich verder te specialiseren. We bieden goede secundaire voorwaarden, een warm en deskundig team en mogelijkheden tot zowel verdieping als verbreding van de functie.
 
Aanvullende informatie
Deze functie is in eerste instantie voor een jaar, en minimaal 24 uur per week. Na een positief eerste jaar wordt er verlengd met een contract voor onbepaalde tijd. De functie van Verpleegkundige wordt bij Compass GGZ ingeschaald in schaal 50 (cao GGZ).


-----------------------------------------------------------------------

Verpleegkundige (i.o. tot Verpleegkundig specialist) (32 – 36 uur)

 

Ben je een verpleegkundige met hart voor de psychiatrie en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Ben je gemaakt door de specialistische geestelijke gezondheidszorg, maar heb je genoeg van de avond- en weekenddiensten?

 

We zijn op zoek naar een verpleegkundige voor de opleiding tot Verpleegkundig specialist die in augustus/september 2021 start, maar al een aantal maanden eerder bij ons kan beginnen. Zo leer je onze organisatie en de manier van werken al kennen.

De opleiding is volledig gesubsidieerd en voorziet in alle aspecten van het beroep.

Om in aanmerking te komen voor deze functie heb je een afgeronde HBO-diploma op zak. Daarnaast heb je al enige ervaring in de GGZ.

Compass helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen bij problemen die te groot zijn om er zelf nog uit te komen. Het is een eigenzinnige organisatie die bekend staat om haar cliëntgerichte zorg op maat. We hechten aan een continue ontwikkeling en specialisering.

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur je motivatie en cv naar personeel@compassggz.nl.

---------------------------------------------------------------------------

Controller (minimaal 24 uur)

Compass is op zoek naar een nieuwe medewerker voor het financieel beheer binnen de organisatie. Je maakt onderdeel uit van het kleine ondersteuningsteam, welke de teamleiders en de directie ondersteunt in de algemene beleidsbepaling en sturing van de instelling.
 
Dit zijn je taken:

 • Je bent verantwoordelijk voor het financieel beheer, waarbij je nauw samenwerkt met directie, zorgadministratie, zorgfacturatie, personeelszaken (loonadministratie) en financiële administratie.
 • Je hebt een controllersfunctie gelet op wet- en regelgeving en de interne controle op de administratieve organisatie.
 • Je coördineert de zorgverkoop (contractvoorbereiding en beheer van overeenkomsten met gemeenten en zorgverzekeraars).
 • Je bent betrokken bij (ad hoc) analyses en het opzetten van periodieke rapportages.
 • Je bent aanspreekpunt voor de gehele organisatie als het gaat om financieel beheer.
 
De functie is voor 24 uur per week, maar indien je bereid bent ook andere taken van het ondersteuningsteam op te pakken kan het aantal uur uitgebreid worden.
 
Wat heb je nodig?
 • Je hebt een relevante HBO- of WO-opleiding afgerond.
 • Ervaring met een soortgelijke functie, liefst in de zorg.
 • Je bent nauwkeurig en kunt goed bepalen welke zaken prioriteit hebben.
 • Je bent een zelfstarter en kunt goed zelfstandig werken, maar bent ook graag onderdeel van een team.

 
Wat bieden wij?
Compass vindt het belangrijk haar medewerkers te laten ontwikkelen op hun interessegebied. Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een prettige en informele werkomgeving. Daarbij hoort een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ. Daarnaast organiseren we studiedagen en biedt Compass je de mogelijkheid je verder te ontwikkelen door middel van scholingen.
 
Deze functie wordt, afhankelijk van opleiding en ervaring, ingeschaald in FWG 60 of 65 (cao GGZ).

---------------------------------------------------------------------------


Pycholoog Transgenderzorg (24 uur)

We zijn op zoek naar een nieuwe behandelaar voor ons Transgenderteam. Onder de verantwoordelijkheid van een psychiater als hoofdbehandelaar zullen je taken voornamelijk bestaan uit het bieden van diagnostiek en behandeling aan volwassenen en jongeren. Daarbij neem je deel en draag je bij aan de ontwikkeling van onze afdeling transgenderzorg en het multidisciplinair team. Compass GGZ werkt outreachend en het is de bedoeling dat je zowel werkzaam bent op onze vestigingen (Nijmegen, ’s-Hertogenbosch) als bij de mensen thuis.

Wat heb je nodig?

 • In het bezit van een WO-diploma Psychologie;
 • In het bezit van een relevante opleiding en SKJ/BIG registratie;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring en natuurlijk affiniteit met transgenderzorg;
 • Je kunt goed samenwerken maar bent ook in staat zelfstandig te werken en je eigen agenda te beheren;
 • Compass is een organisatie die niet gebaseerd is op institutionele logica. We bieden de juiste zorg waar nodig en daarvoor is een zekere eigenzinnigheid en no nonsense-houding nodig;
 • In het bezit van een rijbewijs.

Wat bieden wij?

Compass vindt het belangrijk haar medewerkers te laten ontwikkelen op hun interessegebied. Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een prettige en informele werkomgeving. Daarbij hoort een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ. Daarnaast organiseren we zes keer per jaar een studiedag en biedt Compass je de mogelijkheid je verder te ontwikkelen door middel van scholingen.

-------------------------------------------------------------------------------------

Outdoorbegeleider Ardennen (6 weken)

Ben jij de activerende en enthousiaste outdoorbegeleider die wij vanaf zoeken?

Voor de crisisbehandeling zijn we op zoek naar een nieuwe outdoorbegeleider die 6 weken met jongeren en jongvolwassenen in de Ardennen spendeert. Samen met je collega's en de jongeren bouw je in een mooie en inspirerende omgeving aan herstel.

Over het project:
Met het Ardennenprogramma halen we jongeren en jongvolwassenen tussen de 12 en 30 jaar met verslavings-, gedrags of persoonlijkheidsproblemen zes weken uit hun omgeving. In de natuur van de Belgische Ardennen wordt de voor hen noodzakelijke gedragsverandering in gang gezet door middel van werken, sporten en communiceren. Door lichamelijk hard te werken, brokkelt de geestelijke weerstand af en komt er ruimte voor verandering. Op die manier groeit het gevoel van autonomie, het zelfvertrouwen, het zelfrespect en het respect voor anderen.

De groepen worden zorgvuldig samengesteld op basis van leeftijd en problematiek. De begeleiding is intensief, want drie begeleiders staan de zes jongeren bij in deze periode. Twee collega’s begeleiden de jongeren: in groepsverband en individueel. Eén begeleider is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van het outdoorprogramma.

Het team wordt aangevuld met een intaker, psychiater en gezinstherapeuten. Deze professionals bewaken de voortgang op afstand. Op die manier zetten we alles op alles om de nieuwe koers tot een succes te maken.

Profiel:
We zoeken iemand die enthousiast is en motiverend kan werken. De kandidaat moet ervaring met jongeren hebben, en als je gewerkt hebt in de jeugdhulpverlening is dat een pre. 

Kun je initiatief nemen, ben je avontuurlijk en kun je goed samenwerken? Ben je in staat om samen met je collega’s een veilige omgeving voor kwetsbare jongeren te creëren? We zoeken iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en natuurlijk is het fijn als je affiniteit hebt met het werken in de buitenlucht. 

Vereisten:
- Ervaring met jongeren
- Ervaring als outdoorbegeleider
- EHBO-diploma

--------------------------------------------------------------------------------------

Begeleider/Behandelaar Ardennen (6 weken)

Minimaal HBO-niveau

Wij zoeken een begeleider/ behandelaar die gedurende 6 weken de crisisbehandeling kan verzorgen voor jongeren en jongvolwassenen in de Ardennen. Samen met je collega's en de jongeren bouw je in een mooie en inspirerende omgeving aan herstel.


Let op! We zoeken een SPH-er, MWD-er, basispsycholoog of verpleegkundige snel kan starten met dit mooie project. 

Voor meer informatie kun je mailen naar personeel@compassggz.nl.
 

----------------------------------------------------------------------------------------

Verpleegkundig Specialist (24 - 36 uur)
WO-niveau

Je bent de aangewezen persoon voor het zien van de cliënten voor de intakes, medicatieconsulten en voorbereiden van de psychiatrisch onderzoeken. Daarnaast geef je ambulante behandeling aan cliënten. Compass biedt specialistische ggz en dus werk je ten allen tijde intensief samen met psychiater is, die altijd hoofdbehandelaar is. Het is ook mogelijk om teamleider te worden van een team. Dit team bestaat uit psychiaters, GZ-psychologen, basispsychologen/orthopedagogen, vaktherapeuten en gezinsbehandelaren.

Waarom werken bij Compass?

Bij Compass ben je de baas over je eigen agenda en niet afhankelijk van vaste diensten. We zijn een eigenzinnige organisatie die bekend staat om haar cliëntgerichte zorg op maat. We bieden SGGZ en hechtten daarom aan continue ontwikkeling en specialisering. We stellen onze behandelaren dan ook zowel intern als extern in staat om zich verder te specialiseren. We bieden goede secundaire voorwaarden, een warm en deskundig team en mogelijkheden tot zowel verdieping als verbreding van de functie.

Kandidaat

Je hebt de Masteropleiding Advanced Nursing Practice afgerond en bent als Verpleegkundig Specialist in het BIG-register geregistreerd. Je hebt ervaring als Verpleegkundig Specialist met uiteenlopende GGZ-problematiek en somatische aandoeningen, bent medisch goed onderlegd en communicatief vaardig. Zelfstandig en multidisciplinair werken is voor jou vanzelfsprekend en je beschikt over een proactieve houding. Verder beschik je over een grote dosis nieuwsgierigheid, creativiteit en ondernemerschap.

Aanvullende informatie

Deze functie is in eerste instantie voor een jaar, en minimaal 24 uur per week. Na een positief eerste jaar wordt er verlengd met een contract voor onbepaalde tijd. De functie van Verpleegkundig Specialist wordt bij Compass GGZ ingeschaald in schaal 65.

--------------------------------------------------------------------------------------

Ervaren behandelaar (Minimaal 24 uur)
WO-niveau

We zijn op zoek naar een ervaren en positief ingestelde GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut die het een uitdaging vindt hulp te bieden aan jongeren en jongvolwassenen met:

 • Trauma gerelateerde problematiek
 • Verslaving
 • Gedragsproblematiek
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Meestal meervoudig problematiek

Je komt als behandelaar te werken in een multidisciplinair team in ontwikkeling, maar met veel kennis en ervaring ten behoeve van de doelgroep. Om zo goed mogelijke zorg te bieden wordt er veel outreachend gewerkt met een systemische benadering.

Compass vindt het belangrijk haar medewerkers te laten ontwikkelen op hun interessegebied. Je zult zelf ook een rol spelen in de professionele ontwikkeling van het team. Compass is een organisatie die niet gebaseerd is op institutionele logica. We bieden de juiste zorg waar nodig en daarvoor is een zekere eigenzinnigheid en no nonsense-houding nodig.

Werkzaamheden

 • Uitvoeren van individuele behandelingen
 • Uitvoeren van psychodiagnostiek
 • Een actieve rol spelen in de teamontwikkeling, o.a. door basispsychologen te begeleiden en te coachen
 • Flexibel en outreachend werken (in lijn met de visie van Compass)
 • Actief bezig zijn met je eigen ontwikkeling en het ontwikkelen van nieuw zorgaanbod

Functie-eisen

 • Afgeronde opleiding als GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut en als zodanig BIG geregistreerd
 • Affiniteit met complex trauma, verslaving, gedrags- en persoonlijkheidsproblematiek (vaak co-morbide)
 • Kennis van en ervaring met de doelgroep
 • In het bezit zijn van een auto is

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een prettige en informele werkomgeving. Daarbij hoort een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ. Daarnaast organiseren we zes keer per jaar een studiedag en biedt Compass je de mogelijkheid je verder te ontwikkelen door middel van scholingen.

 

Vorige pagina