Werkervaringsplekken

Werkervaringsplekken

Als starter op de arbeidsmarkt heb je het niet gemakkelijk. Organisaties vinden werkervaring belangrijk, maar als je net bent afgestudeerd heb je dat meestal nog niet. Daarom is het voor jongeren extra moeilijk om aan een baan te komen die past bij de gevolgde opleiding.

Compass wil startende beroepsbeoefenaars aan het werk helpen. Zij krijgt hiervoor via de startersbeurs alle ruimte. 
De Startersbeurs is bedoeld om jongeren die klaar zijn met school maar geen baan kunnen vinden, de mogelijkheid te geven om werkervaring op te doen. Met deze regeling kunnen jonge starters op de arbeidsmarkt gedurende zes maanden, 32 uur per week, aan de slag in de GGZ en zo hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren.

Prima vergoeding
Met de Startersbeurs ontwikkel je competenties en vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt én die aansluiten bij jouw opleidingsniveau. Voor jouw inzet ontvang je van jouw werkgever een tegemoetkoming van minimaal 500 euro per maand (dit geld krijgt de werkgever van de gemeente).

Extra scholing
Daarnaast bouw je voor iedere maand die je met de Startersbeurs werkzaam bent geweest, een scholingstegoed op van 100 euro. Het opgebouwde tegoed kan je na afloop van de werkzaamheden inzetten voor scholing, een cursus of een certificeringstraject.
 
Compass neemt starters graag aan bij vacatureruimte en gebleken geschiktheid. 
Het betreft hier zowel starters met een MBO als een HBO of een universitaire opleiding. Voor deze functie is het noodzakelijk dat je in het bezit bent van een rijbewijs, zodat je (met een dienstauto) langs de cliënten kunt rijden. 
 
Meld je aan via personeel@compassggz.nl 

 
Vorige pagina