Werkervaringsplekken

Werkervaringsplekken

Als starter op de arbeidsmarkt heb je het niet gemakkelijk.Bedrijven vinden werkervaring belangrijk,  maar jongeren hebben dat meestal nog niet. Daarom is het voor jongeren extra moeilijk om aan werk te komen dat past bij de gevolgde opleiding.

Compass wil bijdragen aan het aan het werk helpen van jonge, startende beroepsbeoefenaars. Zij krijgt hiervoor van de startersbeurs alle ruimte. 
De Startersbeurs is bedoeld om jongeren die klaar zijn met school maar geen baan kunnen vinden, de mogelijkheid te geven om werkervaring op te doen. Met deze regeling kunnen jongeren (starters op de arbeidsmarkt) gedurende zes maanden, 32 uur per week, aan de slag in het bedrijfsleven en zo hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren.

Prima vergoeding
Met de Startersbeurs ontwikkel je competenties en vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt én die aansluiten bij jouw opleidingsniveau. Voor jouw inzet ontvang je van jouw werkgever een tegemoetkoming van minimaal 500 euro per maand (dit geld krijgt de werkgever van de gemeente).

Extra scholing
Daarnaast bouw je voor iedere maand die je met de Startersbeurs werkzaam bent geweest, een scholingstegoed op van 100 euro. Het opgebouwde tegoed kan je na afloop van de werkzaamheden inzetten voor scholing, een cursus of een certificeringstraject.
 
Compass neemt starters graag aan bij vacatureruimte en gebleken geschiktheid. 
Het betreft hier zowel starters met een MBO als een HBO of een universitaire opleiding.
 
Meld je aan via personeel@compassggz.nl 

Myrthe, als orthopedagoge werkzaam via een werkervaringsplek, vertelt
Vorige pagina